Witam Państwa !

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach i świadczę usługi w zakresie pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych.

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe na kierunkach Prawa:

 • handlowego i gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • medycznego i bioetyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • karnego materialnego i procesowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Jednocześnie stale podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc regularnie w szkoleniach zawodowych organizowanych przez samorządy zawodowe adwokatów i radców prawnych, oraz inne instytucje.


POMOC PRAWNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – ZAKRES USŁUG

W codziennej pracy adwokata przyświeca mi idea zapewnienia Klientom mojej Kancelarii obsługi prawnej na najwyższym poziomie, z zachowaniem najwyższych standardów, profesjonalnych i etycznych.

Gwarantuję indywidualne podejście do każdego Klienta, gdyż zawsze uważnie słucham i staram się zrozumieć problemy, z którymi do mnie się zwrócił. Dostarczane Klientowi rozwiązania są jak najbardziej do niego dopasowane.

Świadczę pomoc prawną osobom fizycznym i osobom prawnym, w zależności od potrzeb Klienta przez:

 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentację przed sądami i urzędami;
 • prowadzenie zleconych spraw, w tym sądowych;
 • sporządzanie:
  • opinii i informacji prawnych w zakresie zleconym przez Klienta;
  • aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
  • aktów prawnych i dokumentów wynikających z przepisów prawa pracy;
  • wszelkiego rodzaju umów, w tym związanych z obrotem cywilnym i gospodarczym;
  • wszelkiego rodzaju pism, w tym procesowych w sprawach karnych, cywilnych, egzekucyjnych, w postępowaniu restrukturyzacyjny i upadłościowym;
 • rejestrację spółek prawa handlowego;
 • uczestnictwo w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana bądź rozwiązanie stosunku prawnego.

Pomoc prawną świadczę w formie doraźnej oraz stałej obsługi prawnej dostosowując zakres usług do oczekiwań i potrzeb Klienta. Obsługę prawną świadczę w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii. Zapewniam stały kontakt telefoniczny, on-line i e-mailowy z Klientem.


POMOC PRAWNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w ramach indywidualnych uzgodnień z Klientem Kancelarii, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800, z późniejszymi zmianami).

W ramach stałej współpracy związanej z obsługą prawną przedsiębiorców wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznej stawki ustalonej w oparciu
o stawkę ryczałtową.

W przypadku zlecenia, w którym nie można z góry przewidzieć ilości czasu i zakresu prac niezbędnych do wykonania zlecenia proponuję wynagrodzenie według stawki godzinowej.

Zapraszam serdecznie

adw. Anna Majewska-Szrubarz


JAK DOJECHAĆ ?

SKONTAKTUJ SIĘ

Godziny pracy :

wtorki i czwartki – od 16.00 do 18.00

Możemy się również spotkać w innym terminie, po wcześniejszym umówieniu.

tel. 32 252 59 80

Zeskanuj kod QR